Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego AFTER-PARTS Sp. z o.o. określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego AFTER-PARTS Sp. z o.o. zgodny z RODO.


Złożenie przez Klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO

Sklep Internetowy AFTER-PARTS Sp. z o.o. jest wyłączną własnością firmy: 

AFTER-PARTS Sp. z o.o. z siedziba 25-671 Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 77

Sklep jest dostępny pod adresami internetowymi: www.afterparts.pl

Klient zamawiając towar składa ofertę zawarcia umowy zakupu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi wraz z otrzymaniem ze sklepu After-Parts wiadomości, tj, e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji.

Towar można zamówić w firmie After-Parts w następujący sposób:

  1. Przy pomocy opcji „znajdź produkt” oraz za pomocą wyszukiwarki TecDoc

  2. Wysyłając e-mail z zamówieniem na adres: zamowienia@afterparts.plsprzedaż@afterparts.pl

  3. Telefonicznie, pod numerami: 041 345 45 70

Ceny wszystkich towarów prezentowanych w sklepie są cenami netto z podaniem także cen brutto wyrażonymi w złotych polskich. Dla stałych klientów ustalane są rabaty w zależności od zakupów w danym miesiącu.

Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez Klienta formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów oraz zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z RODO kliknij

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.

W przypadku braku dostępności części towarów objętych zamówieniem, Konsultantant AFTER-PARTS, skontaktuje się z Klientem poprzez drogą email lub telefonicznie, z którym wspólnie zostanie podjęta decyzja o sposobie realizacji zamówienia,

tzn. (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia, ustalenie ewentualnego zamiennika do wysyłki, inne).

Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności towaru i godziny wysłania zamówienia. Przy każdym towarze podany jest stan magazynu w After-Parts Sp. z o.o.. Towary dostępne w zamówione do godz. 11:00 wysyłane są tego samego dnia.

Towary dostępne zamówione po godz. 11:00 oraz towary dostępne i zamówione do 17:50 wysyłane są następnego dnia roboczego poprzez firmę kurierską.

Towary niedostępne w żadnym z magazynów mogą być zamówione indywidualnie i dla każdego z takich towarów informacja o czasie realizacji zostanie przesłana mailem, lub uzgodniona telefonicznie.

Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji + przewidywany czas dostawy. Przesyłki na terenie Polski dostarcza kurier GLS lub Klient może odebrać zamówiony towar bezpośrednio w siedzibie firmy After-Parts Sp. z o.o.

Czas dostawy – 1-2 dni robocze

Zamówione części można odebrać także osobiście w siedzibie firmy przy ul. Batalionów Chłopskich 77, 25-671 Kielce.

Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności, zgodnie ze wskazaniami dokonanymi w formularzu rejestracyjny i w procesie zamawiania towaru.

Koszty przesyłki pokrywane są przez nabywcę towaru. Koszt wysyłki pokrywa AFTER-PARTS Sp. z .o.o. przy wartości zamówienia powyżej 400 zł netto.

Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany na formularzu zamówienia.

Klient ma prawo do zwrotu towaru poprzez przesłanie towaru na adres siedziby firmy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru chyba, że zostanie poinformowany telefonicznie lub też poprzez email że towar nie podlega zwrotowi. Towar zwracany

nie może być używany, a opakowanie nie może być zniszczone. Towar powinien zostać zwrócony wraz z dowodem zakupu: paragon lub faktura.

Towar zwracany klient odsyła na własny koszt.

W przypadku stwierdzenia wad otrzymanego towaru, klient ma prawo zgłoszenia reklamacji towaru. Towar reklamowany klient odsyła do sklepu na własny koszt.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub opakowania należy spisać protokół zniszczenia razem z Kurierem dostarczającym przesyłkę oraz poinformować sklep o fakcie spisania protokołu. W przypadku produktów delikatnych konieczne

jest sprawdzenie zawartości paczki przy kurierze. Kurier ma obowiązek poczekać lub zostawić do siebie telefon kontaktowy aby w razie uszkodzenia przesyłki sporządzić raport uszkodzenia. Po tym fakcie konieczne jest możliwie jak najszybsze

poinformowanie obsługi sklepu o uszkodzonej przesyłce telefonicznie (041 345 45 80) lub mailowo (reklamacje@afterparts.pl).

AFTER-PARTS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany zasad sprzedaży określonych w niniejszym Regulaminie.